Výroba tenisiek a príroda

Po stopách tenisiek alebo ako sa vyrábajú topánky a čo na to príroda

Móda sa stáva stále viac záležitosťou nielen vizuálnu, ale k slovu prichádza aj tematika etičnosti a udržateľnosti módne produkcie. Na tento trend reagujú aj výrobcovia tenisiek. Ako to pri výrobe prebieha?

Z čoho sa vlastne vyrába tenisky

Zvršok topánky je väčšinou plátený alebo kožený, podšívka môže byť tiež kožená, prípadne textilné. Pre výrobu podrážok sa používa pružná guma, prípadne syntetický materiál. Väčšina tenisiek je lepených.

Rad topánok svoju životnú púť začína v Číne. Tá je najvýznamnejším výrobcom topánok. Medzi ďalšie významné exportérov obuvi patrí aj India a Vietnam alebo Bangladéš, z ktorej pochádzajú hlavne kožené topánky, lebo bangladéšska metropoly Dháka patrí medzi významné centrá kožiarskeho priemyslu.

Ako to prebieha v továrni na topánky

Všeobecne sa uvádza, že na jednej jedinej teniske môžeme napočítať dokonca až 26 druhov materiálu a celkovo 65 jednotlivých komponentov. Výrobný proces takéto tenisky môže preto obnášať až 360 rôznych krokov.

Ak sa pozrieme "pod pokrievku" tovární, zjednodušene môžeme celý proces opísať takto: Najprv sa pri výrobe topánok musí navrhnúť ich vzor. Následne sa vymodeluje šablóna. Z príslušného materiálu sa potom vysekávajú jednotlivé dielce budúce topánky. Z tých sa skompletizuje celý zvršok, ktorý môže byť upevnený na podošvu. Samotní výrobcovia topánok si už bežne vlastné podošvy nevyrábajú, ale nechávajú si ich z iných tovární dodávať.

Aké riziká so sebou prináša obuvnícky priemysel

Obuvnícky priemysel zanecháva výrazný dopad na životnom prostredí. Problémom sú aj podmienky, v ktorých robotníci pracujú. Štandardom je práca nadčas alebo šikanovanie zo strany nadriadených. Prostredie často priamo ohrozuje ich zdravie, pretože ide o toxické prostredie plné chemikálií. Zároveň dostávajú veľmi nízku mzdu, dochádza tu k diskriminácii žien a za nemalý problém možno určite považovať aj vysoký podiel detskej práce.

Tá už je síce oficiálne zakázaná, však neznamená to, že by sa ju podarilo reálne vykoreniť. Najmä v malých továrňach sa stále praktizuje. Ekologická stopa pri výrobe topánok je preto výrazná a rad ľudí to viedlo k zamysleniu, či by sa nedal obuvnícky priemysel pojať zodpovednejšie.

Eko tenisky, udržateľný trend dneška

Existujúcim trendom, ktorý naberá na sile v Česku i vo svete, je preto snaha o šetrné výrobné postupy, využívanie recyklovaných materiálov, presun výroby z Ázie a používania natoľko kvalitných prvkov, aby sa predĺžila životnosť každého páru obuvi.

Samozrejmosťou je potom osveta medzi bežnými spotrebiteľmi o vplyvoch obuvníckeho priemyslu a propagovanie tzv. Slow fashion, teda opaku rýchloobrátkový lacné módy, ktorá vzniká často práve vo vyššie spomínaných neľudských pracovných podmienkach. Cieľom je v súčasnej dobe skôr podporovať nadčasové poňatie.


Tenisky a príroda